A titokzatos Mesterszámok jelentése

Az esetek többségében egy öreg lélekre utal, aki azzal küldetéssel jött a Földre, hogy hozzájárulhasson az emberiség fejlődéséhez a spiritualitás, a tudomány, a vallás, az oktatás stb. terén, amihez felszínre hozhatják előző életeik során megszerzett tudásukat (akár misztérium iskolákban beavatások által szerzett tudást). Olyan dinamikus lelkekre is utalhatnak, akik más bolygókról vagy naprendszerből azért születtek a Földre, hogy egy meghatározott küldetést teljesítsenek. Ugyanakkor fontos tudnunk, hogy a mesterszám jelenléte a születési képletben nem jelenti azt, hogy a tudás az ölünkbe hullik. A szám által hordozott magasabb rezgés csakis az egyén által tudatosan a lélek felébredése felé megtett lépésekkel bontakozhat ki. A mesterszám jelenléte egyrészről lehetőség, másrészről kötelesség is. Azt se felejtsük el, hogy minden ember képlete más és más, és minden esetben a számok egymásra hatását kell figyelembe vennünk.

A korai számmisztikai tanításokban mesterszámként a 11, 22 és a 33 szerepelt. Lynn Buess azonban 11-től 99-ig vizsgálta a mesterszámok rezgését.

Lássuk a számokat! Elsőként a rezgés harmonikus megnyilvánulását írom le, és csak ezt követően térek ki röviden az eltúlzott és a passzív jelenlétére.

 

11

Harmonikusan: médiumi vagy tisztánlátó képesség, a magasabb tudatosság kifejezésére törekszik.
Eltúlozva: fanatikus, szélsőséges vallási kultuszokhoz vagy szektákhoz csatlakozik, eszméket jobban tiszlet embereknél
Passzívan: inspirációit figyelmen kívül hagyja, túlérzékeny, fél a spirituális tudástól

22

Harmonikusan: magasabb bölcsességét egy szervezet élén kamatoztatja, személyes büszkesége fölé helyezve az egyetemes célt

Eltúlozva:  túlértékeli önmagát, tudását és képességeit, visszaél bölcsességével

Passzívan:  érzéketlen mások igényeivel szemben,  féltékeny mások sikereire

33

Harmonikusan: remek tanácsadó, humanitárius szolgálatot végez, “kozmikus gondnok”

Eltúlozva: intoleráns nézetek és szokások iránt, mások ember problémáit meglátja, erőszakosan akar segíteni, miközben saját problémáival nem akar szembesülni

Passzivan: kerüli a felelősséget, mártíromságra hajlamos, nem akar változni

44

[AddAdsenseHere]

Harmonikusan: belső bölcsességét használva képes a megfelelő alapok, a stabilitás megteremtésére, gyakorlatias jövőbelátóként működik, a csoporttudat kialakításában kulcsszerepe van

Eltúlozva: merev ideológia és hitrendszer, pénzen keresztül irányít, közömbösen nézi, ha mások hiányt szenvednek valamiben

Passzívan: jót ötleteinek kivitelezését másoktól várja, nem viseli jól a fegyelmet, kritizálja a sikeres embereket

55

 

Harmonikusan: saját akaratát az isteni akarattal kívánja összhangba hozni, ösztönöz másokat is a reformokra, változtatásra, az új gondolkodásmódok kialakítására

Eltúlozva: kerüli a felelősséget, az elköteleződést, kishitű, türelmetlen, kritizál másokat

Passzívan: élete negatív történéseiért a sorsot vagy másokat okol, túlzott agresszióra hajlamos

66

[AddAdsenseHere]

Harmonikusan: segíti az embereket, az állatokat, a bolygót akár szervezett formában, kiváló tanácsadó és gyógyító, válhat belőle ihletett művész

Eltúlozva:  bizonytalan, kétségbeesett, érzelmileg zavaros

Passzívan: képtelen felismerni saját érzelmi blokkjait, a csendes, szenvedő áldozat szerepében tetszeleg

77

Harmonikusan: embereket szolgáló rendszereket hoz létre, intuícióját ötvözi műszaki – tudományos ismereteivel

Eltúlozva: az intellektuális elithez akar tartozni, elvonul az elefánt csont tornyába, ahol elméleteknek él

Passzívan: barátságtalan, közönyös, pesszimista, megtagadja az érzelmeit

88

Harmonikusan a vezetői módszerek javítását célzó törvényeket tanítja, feladatait úgy delegálja, hogy mindenki érezhesse személyes hatalmát

Eltúlozva: hatalmi komplexusa van, gőgös és arrogáns, fondorlatos módon igyekszik a csúcsra kerülni

Passzívan: nem bízik intuíciójában és a magasabb tudatosságban, mások meggyőződéseire nincs tekintettel, a hatalommal szemben passzívan ellenáll

99

Harmonikusan: bepillantást nyer a bolygónkra vonatkozó nagy tervbe, és a felemelkedésért dolgozik, az öntudatosság és önismeret kiváló tanára

Eltúlozva: önző, a csoportot használja fel saját felelősségének elkerülésére, kapcsolataiban ideálisnak mutatja magát

Passzívan: hajlamos depresszióra, fájdalmaiban, sérüléseiben elmerülni, búskomor, nem tud szívből örülni mások boldogságának

10X10=100

 

Az az evolúciós rezgésszám, amely  megnyitja a tudatfejlődés útjának új szintjéhez vezető ajtót.

Forrás: Lynn Buess


Csatlakozz motivációs csoportunkhoz itt:
POZITÍV GONDOLATOK FACEBOOK CSOPORT

Csatlakozz spirituális csoportunkhoz itt:
TESTI BETEGSÉGEK LEHETSÉGES LELKI OKAIVAL FOGLALKOZÓ CSOPORTUNK

Csatlakozz kedvenc Facebook csoportunkhoz itt:
VIP MOTIVÁCIÓS FACEBOOK CSOPORTUNK

Csatlakozz Spirituális gondolatok csoportunkhoz itt:
ANGYALI GONDOLATOK CSOPORTUNK

Csatlakozz kedvenc Angyali csoportunkhoz itt:
ANGYALVARÁZSLAT FACEBOOK CSOPORTUNK

Csatlakozz keresztény gondolatok csoportunkhoz itt:
KERESZTÉNY GOLDOLATOK FACEBOOK CSOPORT

És a végén itt a kedvenc humor oldalunk is:
ANYÁM BOROGASS FACEBOOK OLDAL